DORADZTWO

Na podstawie wizji lokalnej i analizy otrzymasz raport, w którym zawarte będą najważniejsze informacje co i jak wykonać, aby Twoja inwestycja zakończyła się sukcesem. Powiem Ci jakie zmiany podwyższą wartość a wykluczę te, które generowałyby jedynie puste koszty.

Cały proces rozpoczyna się od indywidualnego spotkania, na którym określimy wspólne cele, możliwości oraz strategię współpracy. Zebrane informacje będą stanowiły bazę do dalszej analizy rozpoczynającej kolejny krok współpracy, którym jest wizja lokalna. Podczas wizji dokonam szczegółowej ekspertyzy, pomiarów i zaproponuję wstępną koncepcję zmian.

Zwieńczeniem powyższych kroków jest przygotowanie szczegółowego raportu, w którym przejrzyście opisane będą proponowane przeze mnie zmiany niezbędne do przeprowadzenia metamorfozy i sposób ich wykonania oraz lista zakupów. Całość przygotuję w taki sposób, abyście nie mając dużego doświadczenia w tej branży i nie znając fachowego słownictwa w pełni wykorzystali opracowanie. Ty zdecydujesz, które działania będą realizowane, wiedząc co jest kluczowe, by w największym stopniu zwiększyć wartość inwestycji.

Powyższy raport będzie przygotowany w oparciu o fachową wiedzę i doświadczenie  specjalisty z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, który pisemnie zatwierdzi dokument.

Doradztwo jest wstępem do kompleksowej metamorfozy, o której więcej informacji znajdziesz w zakładce //KARTA 2

Gdańsk / Trójmiasto
bk@showmyhome.pl
+48 695 542 296
Instagram
Facebook